Turgus

Informuojame, kad registracija prekiauti 2019 m. Žagarės vyšnių festivalio turguje  BAIGTA. Visos vietos jau rezervuotos.

Registracijos anketos, gautos po 2019 m. balandžio 10 d. 11 val. bus svarstomos tik tuo atveju, jei atsilaisvins rezervuotų vietų.

 

2019 metų prekiavimo
Žagarės vyšnių festivalio turguje taisyklės

 
Žagarės vyšnių festivalio turgaus organizatoriai:
 • Žagarės regioninio parko direkcija.
Žagarės vyšnių festivalio turguje dalyvauja:
 • Žagarvyšnių augintojai, liaudies meistrai, amatininkai, tautodailininkai, tautinio ir kulinarinio paveldo puoselėtojai, įvairių Lietuvos ir užsienio firmų atstovai ir kt.
Turguje prekiaujama:
 • Vyšniomis ir jų gaminiais, kulinarinio paveldo ir kitais maisto produktais.
 • Rankų darbo, tradicinių žaliavų, tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais, amatininkų dirbiniais.
 • Įvairių Lietuvos ir užsienio firmų gaminama produkcija.
Turgaus vieta:
 • Žagarės dvaro parkas, Kęstučio g., Žagarė, Joniškio rajonas.
Turgaus darbo laikas:
 • 2019 m. liepos 19-21 d.
 • Turgaus pradžia: 2019 m. liepos 19 d. (penktadienį) 15.00 val., liepos 20 d. (šeštadienį) 9 val.
 • Turgaus pabaiga: 2019 m. liepos 21 d. (sekmadienį) iki renginių pabaigos.
 • Atvykimas į prekybos vietą: 2019 m. liepos 19 d. (penktadienį) iki 15 val., liepos 20 d. (šeštadienį) ir liepos 21 d. (sekmadienį) iki 9 val.
Registracija, leidimo prekiauti ir prekybos vietos suteikimas:
 • Registracija vyksta interneto puslapiuose www.vysniufestivalis.lt, zagaresrp.am.lt
 • Registracijos pradžia 2019 m. kovo 1 d.
 • Registracija prekybai pramoginiais žaislais ir suvenyrais, maistu: įvairiais karštais patiekalais, užkandžiais, desertais, kava ir kt. vyksta iki 2019 m. balandžio 1 d.,  o amatininkų ar įmonių dirbiniais – iki 2019 m. birželio 10 d.
 • Prekybos vietų skaičius ribotas, todėl registracija sustabdoma, kai visos prekybos vietos rezervuotos.
 • Prekiautojų pramoginiais žaislais ir suvenyrais, maistu: įvairiais karštais patiekalais, užkandžiais, desertais, kava ir kt. skaičių nustato turgaus organizatorius.
 • Festivalio organizatoriai pasilieka teisę nepriimti prekiauti turguje tų, kurie registruojantis arba ankstesnių festivalių metu pateikė klaidingą informaciją, pažeidė prekybos turguje taisykles ar viešąją tvarką festivalio metu.
 • Prekybos vietos numeris suteikiamas – 2019 m. liepos 4 d.
 • Informacija apie prekiautojui suteiktą prekybos vietos numerį pranešama elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje.
 • Prekiautojui elektroniniu laišku yra atsiunčiamas leidimas prekiauti ir vienam automobiliui įvažiuoti į renginio vietą (būtina atsispausdinti, įrašyti prekybos vietos numerį). Atvykti ir pasistatyti automobilį į prekybos vietą būtina iki turgaus pradžios.
 • Vienam turgaus dalyviui gali būti suteikiamos kelios prekybos vietos. Registracijos anketoje privaloma nurodyti, ar pageidaujamos prekybos vietos turi būti viena šalia viena kitos, ar skirtingose renginio erdvėse. Prekiaujant iš automobilių ar vagonėlių, būtina atkreipti dėmesį iš kurios pusės atsidaro langai, durys, vyksta prekyba.
 • Turgaus dalyviui neatvykus į prekybos vietą iki turgaus pradžios, jo vieta gali būti suteikiama kitam prekiautojui.
 • Užsiregistravus, tačiau paaiškėjus, kad turgaus dalyvis negali atvykti į turgų, privalo apie tai informuoti organizatorius el. paštu vysniufestivalis@gmail.com arba telefonu: 8 615 15592.
Renginio vidaus taisyklės:
 • Dalyvis gali prekiauti tik jam suteiktoje prekybos vietoje.
 • Turgaus dalyviui suteikiamas 3 x 3 m prekybinis plotas bei vieta vienam lengvajam automobiliui.
 • Dalyvio palapinės konstrukcija ir daiktai neturi trukdyti besiribojantiems kitiems dalyviams ir negali viršyti organizatorių skirto ploto ribų.
 • Visu inventoriumi (palapinėmis, stalais, kėdėmis ir pan.) ir elektros energija turgaus dalyvis turi pasirūpinti pats. Renginys vyksta istoriniame dvaro parke, todėl elektros, vandens ir kt. infrastruktūros nėra.
 • Prekybinė vieta turi būti įrengta tvarkingai. Turgaus dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad prekybinė vieta ir jos aplinka visą turgaus laiką būtų tvarkingos ir švarios, joje nebūtų laikoma tuščia tara, pašaliniai daiktai. Turgaus dalyvis, gavęs iš organizatorių pastabą apie šio punkto pažeidimą, privalo ištaisyti pažeidimą per organizatorių nurodytą protingą terminą.
 • Renginio metu dalyvis neturi trukdyti kitiems dalyviams tinkamai dalyvauti renginyje (triukšmauti, garsiai leisti muziką, užstatyti šalia esančio dalyvio ploto ir kt.)
 • Visais dokumentais bei leidimais, reikalingais prekybai (maisto ir veterinarijos tarnybos leidimu; verslo liudijimu; individualios veiklos pažymėjimu ir kt.) privalo pasirūpinti turgaus dalyvis. Turgaus metu dalyvis privalo juos turėti, kad reikalui esant būtų galima patikrinti.
 • Turgaus dalyvis privalo vadovautis visais Lietuvos Respublikoje galiojančiais prekybą viešoje vietoje reglamentuojančiais teisės aktais. Organizatoriai už turgaus dalyvio padarytus nusižengimus neatsako.
Dalyvio mokestis:
 • Privalomo prekybos vietos mokesčio nėra, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, visų turgaus dalyvių prašome paremti Žagarės vyšnių festivalį. Žagarės regioninio parko direkcija apie paramos gavimą atsiskaito Valstybinei mokesčių inspekcijai teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Geranoriškai paremti Žagarės vyšnių festivalį galima pervedant lėšas į Žagarės regioninio parko direkcijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT55 7300 0100 0249 8950, esančią „Swedbank“ AB, banko kodas 73000. Paskirtis „Parama Žagarės vyšnių festivaliui“.
 • Skirstant prekybos vietas bus atsižvelgiama į paramos festivaliui dydį, todėl paramą prašytume pervesti iki 2019 m. birželio 10 d.
 • Parama skaičiuojama vienam prekybos plotui (3 x 3 m). Jei numatoma prekiauti keliose prekybos vietose, registracijos anketoje būtina nurodyti, kokia paramos suma skiriama kiekvienai prekybos vietai.
 • Pervedus paramą, tačiau neatvykus prekiauti, pervesta parama negražinama.
Kita informacija:
 • Turgaus dalyvis atsako už savo parduodamų prekių kokybę.
 •  Festivalio metu draudžiama naudoti vienkartinius plastikinius indus.
 • Organizatoriai renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali naudoti nekomerciniais tikslais.
 • Organizatorius neatsako už be priežiūros paliktus daiktus. Kiekvienas prekiautojas privalo pats pasirūpinti savo prekių saugumu bei draudimu.
 • Rekomenduojama dirbinius ir produktus, stalus bei palapines papuošti vyšnių festivalio simboliu – vyšniomis.
 • Turgaus dalyvis, nesilaikantis šių taisyklių, šalinamas iš turgaus bei kitais metais neregistruojamas. Organizatoriai neatsako už pašalinimo iš renginio metu sugadintas prekes ar įrangą.
 • Dalyvis, užpildydamas ir pateikdamas registracijos anketą, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

Žagarės vyšnių festivalio turgaus schema