Galimybės ir iššūkiai mūsų kraštui

Liepos 13 d. (penktadienį) 15 val. pokalbis „Pasaulio Lietuva.
Galimybės ir iššūkiai mūsų kraštui“ Žagarės kultūros centre.
Dalyvauja LR Seimo narys Ž. Pavilonis ir JAV lietuvių bendruomenės vicepirmininkas L.R. Misevičius.