Festivaliui - kaliausę

Festivaliui - kaliausę

Jubiliejiniam Žagarės vyšnių festivaliui 2019 reikia kaliausių!

     Už dviejų mėnesių jubiliejinis penkioliktas Žagarės vyšnių festivalis vyks  š.m. liepos 19 – 21 d. Tradicinis Vyšnių turgus, originaliosios kaliausės, puošiančios miestą pačiose netikėčiausiose jo vietose, įspūdinga koncertinė programa su žymiausiais Lietuvos atlikėjais, įvairios sportinės varžybos ir kiti kultūriniai bei istoriniai renginiai ragins neprarasti kultūrinės savimonės, susipažinti su šio krašto vertybėmis ir savitumu.

     Vienas iš Žagarės vyšnių festivalio išskirtinumų – kaliausės, kuriomis žagariečiai puošia savo sodybas ir viešas miesto erdves. Papuoštas, pagamintas su išmone, originalias jas tik Žagarėje galima pamatyti pačiose netikėčiausiose vietose: tarpuvartėje, sėdinčią ant balkono krašto, „važiuojančią dviračiu“ ar „grojančią gitara“. Kaliausės visada papuošia ir didžiųjų Žagarės vyšnių festivalio renginių erdvę dvaro parke. Čia jos tampa susitikimo ar fotografavimosi vieta, o drauge suteikia visų mūsų festivaliui išskirtinį bruožą ir veidą.

     Šiais metais kviečiame visas Joniškio rajono įstaigas, organizacijas, bendruomenes ar pavienius asmenis dalyvauti KONKURSE ir prisidėti puošiant pagrindinę Žagarės vyšnių festivalio erdvę Žagarės dvaro parke pagaminant jai KALIAUSĘ! 

Išsamesnė konkurso informacija:

  1. Konkursas vyksta – nuo š.m. gegužės 20 d. iki š.m. liepos 5 d.
  2. Konkurso dalyviai – Joniškio rajono įstaigos, organizacijos, bendruomenės, šeimos ar pavieniai asmenys.
  3. 3. Dalyviai konkursui gali pateikti vieną kaliausę, atitinkančią konkurso temą, t.y. originaliai ir išmoningai pagamintą iš kuo natūralesnių medžiagų, panaudojant Žagarės vyšnių festivalio simbolius – logotipą, vyšnias bei atspindinčią kaliausę pagaminusį dalyvį (įstaigą, organizaciją ar pavienį autorių).
  4. Kaliausę konkursui pateikti adresu: Žagarės regioninio parko direkcija Malūno g. 1, Žagarė, Joniškio raj., arba susisiekti tel. 861853080, ir organizatoriai patys ją pasiims.
  5. Pateikiant konkursui kaliausę nurodoma: 1) autoriaus pavadinimas/vardas, pavardė; kontaktiniai duomenys (telefonas, el.paštas); 2) jei yra, autoriaus Facebook profilio vardas; 3) kita informacija autoriaus nuožiūra.
  6. Originaliausią konkursui pateiktą kaliausę išrinks Žagarės regioninio parko direkcijos darbuotojai š.m. liepos 8 d.
  7. Konkurso nugalėtojas bus apdovanotas specialiu prizu Žagarės vyšnių festivalio 2019 metu programoje nurodytu laiku.
  8. Visa informacija, susijusi su konkursu bus skelbiama socialinio tinklo Facebook Žagarės vyšnių festivalio paskyroje (https://www.facebook.com/ZagaresVysniuFestivalis/), Žagarės vyšnių festivalio svetainėje www.vysniufestivalis.lt ir Žagarės regioninio parko direkcijos interneto svetainėje http://zagaresrp.am.lt. Kilus klausimams susisiekite tel. 861853080.

Linkime kūrybinės sėkmės, lauksime Jūsų Žagarės vyšnių festivalyje 2019!